Зөвшөөрлийн бичиг олголт 2022 он.

Дэлгэрэнгүй...

2023 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй...

ТИР дэвтэр, ачааны дагалдах бичиг (CMR), зөвшөөрлийн бичиг бөглөх заавар

Дэлгэрэнгүй...

Чех улсын ачаа тээврийн зөвшөөрлийн бичиг бөглөх заавар

Дэлгэрэнгүй...

Зөвшөөрлийн бичгийн төрөл, зориулалт

Дэлгэрэнгүй...

ТИР ГОРИМООР ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ АЖ АХУЙН НЭГЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Дэлгэрэнгүй...

teever-hr.mn сайтын сургалтад бүртгүүлэх

Дэлгэрэнгүй...

ОХУ-ын ачаа тээврийн зөвшөөрлийн бичгийн олголтын тухай

Дэлгэрэнгүй...

Нэгдсэн системд бүртгүүлэх

Дэлгэрэнгүй...

Бүгд найрамдах Словени улсын зөвшөөрлийн бичгийг олгож эхэллээ

Дэлгэрэнгүй...