2023 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй...

teever-hr.mn сайтын сургалтад бүртгүүлэх

Дэлгэрэнгүй...

Нэгдсэн системд бүртгүүлэх

Дэлгэрэнгүй...

Мэргэшсэн инженерийн сургалтын танилцуулга

Дэлгэрэнгүй...

Бүрдүүлэх материал

Дэлгэрэнгүй...

Мэргэшсэн инженерийн сургалт

Дэлгэрэнгүй...

Хүний нөөцийн ажилтны сургалт

Дэлгэрэнгүй...

Зөвлөх Инженерийн сургалтын бүртгэл эхэллээ

Дэлгэрэнгүй...

“ТИР горимын тээвэрлэлт гүйцэтгэх жолооч, менежер”-ийн сургалтанд 2019 онд суралцсан жолооч нар

Дэлгэрэнгүй...