ТИР дэвтэр, ачааны дагалдах бичиг (CMR), зөвшөөрлийн бичиг бөглөх заавар

Дэлгэрэнгүй...

ТИР ГОРИМООР ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ АЖ АХУЙН НЭГЖИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Дэлгэрэнгүй...

ТИР ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Дэлгэрэнгүй...

ТИР ГОРИМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГА

Дэлгэрэнгүй...

ТИР дэвтэр холбоонд буцаах

Дэлгэрэнгүй...

ТИР дэвтэр болон зөвшөөрлийн бичиг авахдаа урьдчилан мэдэгдэх тухай

Дэлгэрэнгүй...

АНХААРУУЛГА

Дэлгэрэнгүй...

ТИР ГОРИМООР ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Дэлгэрэнгүй...

ТИР ГОРИМЫН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ-2019

Дэлгэрэнгүй...

Олон улсын тээвэрлэлттэй холбоотой мэдээлэл авах зааварчилгаа

Дэлгэрэнгүй...