Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай МУ-ын ЗГ, БНПольш Улсын ЗГ хоорондын хэлэлцээр
Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай МУ-ын ЗГ, БНХАУ-ын ЗГ хоорондын хэлэлцээр
“Авто замаар олон улсын зорчигч болон ачаа тээвэрлэх тухай” Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
Олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр
Олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тээврийн хэрэгслийн багийн ажлын тухай Европын хэлэлцээр (AETR)
Азийн автозамын сүлжээгээр олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
ОЛОН УЛСЫН ТИР КОНВЕНЦ
Улс хоорондын автотээврийн ачаа, зорчигчтээвэрлэлт.Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлага
Олон улсын автотээврийн харицааны тухай Монгол улсын засгийн газар, Бүгд Найрамдах Турк улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай монгол улсын засгийн газар, Бүгд Найрамдах Беларусь улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр