Монгол жолооч дэлхийн 70 гаруй улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхийг Монголдоо авах эрхтэй боллоо.

Дэлгэрэнгүй...

ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ 2022

Дэлгэрэнгүй...

Амжилтад хөтөлсөн Алтан жолоо баримтат кино

Дэлгэрэнгүй...

Монгол Улсын Гааль ТИР-н урьдчилсан цахим мэдүүлгийг хүлээн авдаг боллоо.

Дэлгэрэнгүй...

Тээвэрчин төгөл хөтөлбөрийн хүрээнд 200 гаруй мод суулгалаа

Дэлгэрэнгүй...