ТЭЭВЭРЧИН ТӨГӨЛ 2022

Дэлгэрэнгүй...

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн болон Тээвэрчин төгөл хөтөлбөрийн хүрээнд бүх нийтээр мод тарих өдөрлөг

Дэлгэрэнгүй...

Тээвэрчин төгөл хөтөлбөр 5 сарын 14-ны Бямба гарагт

Дэлгэрэнгүй...

Тээвэрчин төгөл-2021

Дэлгэрэнгүй...

Тээвэрчин төгөл хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй...

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын нутагт 450 гаруй мод суулгалаа

Дэлгэрэнгүй...

Тээвэрчин төгөл хөтөлбөрийн хүрээнд

Дэлгэрэнгүй...

“Тээврийн хэрэгслийн багийн ажил амралтын горим ” сэдвээр сургагч багш бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй...

“Аюултай ачаа” -ны сургагч багш бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй...

“Ачааг аюулгүй ачих, бэхлэх, буулгах” сургалтын тухай

Дэлгэрэнгүй...