“Тээврийн хэрэгслийн багийн ажил амралтын горим ” сэдвээр сургагч багш бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй...

“Аюултай ачаа” -ны сургагч багш бэлтгэх сургалт

Дэлгэрэнгүй...

“Ачааг аюулгүй ачих, бэхлэх, буулгах” сургалтын тухай

Дэлгэрэнгүй...

Олон улсын автотээврийн холбооны Академийн төсөл

Дэлгэрэнгүй...